Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас на изборите е 11 лева за 2015 година. Това решиха депутатите с приетите текстове на Закона за държавният бюджет за 2015 година.
Нечленуващият в парламентарна група Велизар Енчев отправи предложение партийната субсидия да бъде намалена на 5 лева на глас. Енчев предлага реализираната икономия да бъдат използвани за изплащане на допълнителна пенсия (коледна добавка) през месец декември 2015 година за пенсионерите с пенсии под прага на бедността за същата година. В първата му част за намаляване на партийната субсидия от 11 на 5 лева беше подкрепена от съпредседателят на ПГ на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Той обясни, че това е било едно от предложенията в предизборната кампания на фронта, но не подкрепя при намаляване икономията да отива за допълнителна пенсия и предложи двата текста да бъдат гласувани отделно. Те бяха подложени на отделно гласуване, но бяха отхвърлени от депутатите. По този начин партийната субсидия за един получен действителен глас е 11 лева за 2015 година. <br /> <br /> За по-малко от 24 часа Народното събрание прие три бюджета &ndash; бюджета на НЗОК, на държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2015 година. Бюджетът е в размер на 3,075 млрд. лв. От тях 80 млн. лева ще отидат за дълговете на НЗОК от 2013 година. В първоначалния вариант на бюджета, публикуван на сайта на Министерството на финансите, бюджетът на Здравната каса беше 3.155 млрд. лв., но до внасянето му в НС беше намален с 80 млн. лв. Предложението на ДПС средствата да бъдат възстановени, не беше прието в зала. Бюджетът за ДОО беше приет след спор в парламента, заради предложение на ГЕРБ, прието и отменено за минути. <br /> <br /> Повод стана предложение на народният представител от ГЕРБ Делян Добрев, който при дебатите отправи редакция на текст от Закона за ДОО, който предвижда запазване на максималният осигурителен доход в размер на 2400 лева, докато в текст, приет от комисията, се предвижда увеличaване на максималният осигурителен доход от 2400 на 2600 лева. В крайна сметка след предложение на председателя на НС Цецка Цачева чрез ново гласуване да бъде отменено взетото решение за запазване на максималният осигурителен доход да бъде 2400 лева, максималния осигурителен доход бе увеличен на 2600 лева. Минималният осигурителен доход на земеделските производители и тютюнопроизводители бе увеличен от 240 на 300 лева. Депутатите приеха да има и свободен избор относно това къде да се осигуряваме &ndash; единствено в системата на НОИ или в НОИ и в частни пенсионни дружества. Родените след 31 декември 1959 година ще могат да избират дали да превеждат осигурителните си вноски за пенсия изцяло в НОИ, или допълнителното им осигуряване да е към частните универсални пенсионни фондове.<br /> <br /> Основните приоритети, които са заложени в бюджет за 2015 г. са свързани с възстановяване на финансовата стабилност в нормални и общоприети европейски граници за дефицит в рамките на максимално допустимия размер от 3 на сто от БВП.&nbsp;Бюджетното салдо за тригодишния период е предложено да бъде съответно 3 на сто дефицит за 2015 г., 2,5 на сто дефицит за 2016 г. и 2 на сто за 2017 г. Предлага се стъпка от 0,5 на сто консолидация за всяка година. Относно пенсионната реформа е планувано стажът да нарасте с четири месеца, но възрастта за пенсиониране остава същата и няма да нараства.<br /> <br /> Приходите за 2015 г. са планирани в размер на 36,8 на сто от брутния вътрешен продукт. Разходите за 2015 г. на консолидирано ниво по фискалната програма са под 40 на сто от БВП. Оценката е, че те ще достигнат 39,8 % от брутния вътрешен продукт.&nbsp;Ще бъде поет и нов държавен дълг, като понятието &quot;нов&quot; изразява брутен размер на поетия през 2015 г. дълг в размер на 8,1 млрд. лв. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да възлезе на 22.5 млрд. лв. Съответно към края на 2015 г. се очаква нивото му да нарасне до 24.5 млрд. лв.<br /> <br /> Минималната работна заплата ще бъде увеличена през следващата 2015 г. на два пъти, като от 1 януари тя да нарасне от 340 на 360 лв., а от 1 юли - от 360 на 380 лв.<br />