Депутатите се отказаха от идеята да узаконят съжителството на двойките, които не са сключили брак. Това стана с приемането на текстове от новия Семеен кодекс.
Предложението да се въведе фактическо съпружеско съжителство беше направено с мотива, че така ще се защитят интресите на децата, родени от тази форма на отношения между мъже и жени. Според най- яростния привърженик на това предложение&nbsp;проф. Огнян Герджико от НДСВ, това е начинът новоредените да имат бащи. Ако беше приет, проектът &ldquo;узаконяваше&rdquo; бащата на децата още при раждането им без да е нужно нарочно заявление пред нотариус. Така децата биха ставали наследници на своя баща автоматично, биха придобивали право на издръжка от него, както и всички права - да получават грижа, възпитание, надзор, лични отношения.<br /> Депутатите обаче днес приеха предложението на парламентарната правна комисия да отпадне идеята за въвеждането на фактическо съпружеско съжителство на партньори без брак.<br /> <br /> За първи път в българското законодателство депутатите записаха брачните договори, с приемането на второ четене на текстове от новия Семеен кодекс. Това означава, че вече бъдещите съпрузи ще си уреждат отношенията още преди да сключат брак. Те ще договарят правата и управлението на имуществото си преди и след брака, издръжката по време на брака и след развода.<br /> Семейният кодекс предвижда три режима на имуществени отношения - семейна общност, както е сега, разделност и режим, уговорен с брачен договор. <br /> <br /> <b>Камелия Цветанова, БЛИЦ</b><br />