ЕК откри наказателна процедура срещу България заради това, че не допуска адвокати от останалите страни-членки на ЕС да упражняват професията си на нейна територия, съобщи БНР.
В друго решение Еврокомисията отправя до властите у нас последно предупреждение заради дискриминационно начисляване на данъци върху чуждестранни облигации.
Според ЕК българското законодателство съдържа елементи, които нарушават правото на свободно движение и по-точно упражняването на адвокатска професия у нас от страна на граждани на другите страни-членки на ЕС. По този повод до българските власти е изпратено първо писмено предупреждение и от тях се очаква да изяснят пред Еврокомисията какви са изискванията за придобиване на адвокатска квалификация у нас, защо адвокатите от останалите държави-членки на ЕС, не могат да се ползват със същите права като българските и защо европейските адвокатски компании не могат да се установяват и да развиват дейност в България. Процедурата предвижда двумесечен срок за изясняване на фактите, ако резултатите не задоволяват ЕК, тя изпраща до съответната държава второ и последно писмено предупреждение преди да внесе случая в съда на европейските общности. Такова второ предупреждение България получава с днешна дата заради дискриминационно данъчно третиране на чуждестранни, държавни, общински и корпоративни облигации. Докато българските ценни книжа от този тип са освободени от данъци, тези от чужбина се отлагат и според ЕК, това е нарушение на принципа за свободно движение на капитали, за това тя иска от България да преустанови тази практика. /БЛИЦ