Европейската комисия оттегля акредитациите на две български агенции, натоварени с управление на средствата по предприсъединителните фондове - на Националното звено за финансиране и договаряне към МФ и на агенция ФАР към регионално министерство. Това е записано в официалния доклад на ЕК, огласен днес от ръководителя на пресслужбата на комисията Йоханес Лайтенбергер и говорителя Марк Грей. Когато България предприеме действия за подобряване на финансовия контрол Комисията ще бъде склонна да преразгледа това свое решение. Комисията освен това смята да вземе и официално решение за преустановяване на средствата и по програмата ИСПА, заяви Йоханес Лайтенбергер.
Констатацията за България по отношение на реформата в правосъдието и вътрешен ред, е, че съдебната реформата отдавна е трябвало да стане факт. България е предприела стъпки, създавайки ДАНС, но от тук насетне трябва да се види дали това ще доведе до резултат в борбата с корупцията по високите нива и организираната престъпност, се посочва в доклада.

Когато двете страни се присъединиха към Eвропейския съюз през 2007 г., те се ангажираха да преодолеят слабостите в съдебните системи и да засилят борбата срещу корупцията. Организираната престъпност бе изтъкната също като явление, предизвикващо особена загриженост в България. Първите доклади на Европейската комисия бяха публикувани през юни миналата година. Сега, година и половина по-късно, правим по-детайлна оценка на положението в двете страни. Сегашните доклади са обективни, балансирани и основани на всестранен преглед на фактите. Те посочват постигнатия напредък, но и очертават по откровен начин къде е необходима допълнителна работа, заяви Йоханес Лайтенбергер. Той посочи, че положението е различно в Румъния и България, а целта на Европейската комисия не е да прави сравнение между двете страни.

Като цяло, обстановката в Румъния очертава смесена картина. Главните елементи на една функционираща система са налице. Основата обаче все още е крехка, а решенията по отношение на корупцията по високите етажи са силно политически повлияни. Ангажиментът за реформиране на ключовите институции в Румъния е неравномерен. Докато има напредък в съдебната реформа, има също необходимост правната система да покаже, че съществуват наказания за корупцията по високите етажи. Европейската комисия призовава настойчиво Румъния да засили реформите, заяви Йоханес Лайтенбергер.

За България - съдебната реформа и реформата в правоприлагащите структури е необходима и отдавна очаквана. България направи стъпки в правилна посока през последните шест месеца със създаването на Държавната агенция за национална сигурност и с решението да се реформира министерството на вътрешните работи. Проверката за напредък сега ще бъде дали тези мерки дават конкретни резултати чрез разследване, преследване и съдене при случаи на корупция по високите етажи и на организирана престъпност, каза Йоханес Лайтенбергер.

Европейската комисия е приела и отделен доклад по управлението на европейските фондове в България. Европейският съюз вече оказва помощ за конкретни подобрения на живота на българските граждани чрез съществено финансово подпомагане. В същото време през изминалите шест месеца Европейската комисия замрази временно европейското финансиране заради нередности, открити чрез системите за контрол и одити, каза говорителят на председателя на Европейската комисия.

Значителна работа бе извършена за преодоляване на проблемите в тази област, но в Европейската комисия все още няма достатъчно увереност, че може да прекрати замразяването. Ето защо днес Европейската комисия взе решение да оттегли акредитацията за две правителствени агенции в България, управляващи фондове по предприсъединителната програма ФАР. Европейската комисия взе също решение да спре финансирането за инфраструктурни проекти по линия на кохезионните фондове на програмата ИСПА, съобщи той.

Щом България направи необходимите стъпки за подобряване на финансовото управление и контрол, Европейската комисия е готова да преразгледа решението си, увери Лайтенбергер.

Той уточни размера на замразените средства за страната ни - 120 млн. евро пряко от Програна ФАР и 20 млн., които са били предоставени за облекчаване на прехода, плюс средства, които са предвидени в договорите, но които още не са изплатени. По отношение на ИСПА решението е различно - не се отнема акредитацията, а се преустановява временно изплащането на фондовете в очакване на изправителни мерки. По отношение на САПАРД също трябва да бъдат предприети такива мерки, посочи Лайтенбергер. /БЛИЦ