Европейската комисия ще получи пълната подкрепа на България при осъществяването на приоритетите, заложени в Лисабонската стратегия, както и по отношение на мерките за стимулиране на малкия и средния бизнес в страните-членки и повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Това стана ясно по време на разговора на премиера Сергей Станишев със заместник-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по предприемачеството и промишлеността Гюнтер Ферхойген, който е на двудневна работна визита у нас, съобщиха от правителствената информационна служба.
Основната цел на посещението ми е да потвърдим отличното ниво на сътрудничеството на Европейската комисия с България и да окуражим българските граждани, защото те имат огромен потенциал, подчерта Гюнтер Ферхойген по време на срещата, на която присъства и вицепремиерът Меглена Плугчиева.
Икономическите приоритети на страната ни, енергийната политика на ЕС, както и актуални международни теми бяха сред основните акценти на разговора.

Силно вярвам в успеха на процеса на разширяване на Европейския съюз и в принципите на единния европейски пазар, подчерта министър-председателят Сергей Станишев. Въпреки високата социална цена, страната ни вече две десетилетия е в процес на реформи и постоянно се стремим да отговорим на динамично променящите се условия в международен план, допълни той. По думите му, трябва да се помогне на хората, които не могат да си помогнат сами, но за целта страната ни трябва да осигури висок икономически растеж. Премиерът запозна подробно еврокомисаря Ферхойген с икономическата ситуация в страната и основните мерки, които предприема правителството за гарантиране на устойчив икономически развитие и стабилност на финансовата система.
Министър-председателят посочи, че основните проблеми пред икономиката на страната ни са високото ниво на инфлацията и дефицитът по текущата сметка, за които допринасят както ръстът на заплатите в частния и бюджетния сектор, така и на цените на енергоносителите и др. Очакванията са за едноцифрен процент на инфлацията през тази година, правителството ще продължи да води политика на бюджетните излишъци и за запазване на финансовата стабилност на страната, подчерта премиерът. Пред зам.-председателя на ЕК той потвърди отново категоричната амбиция страната да запази тази стабилност при влизането си в еврозоната.
По време на разговора бяха засегнати и въпросите, свързани с изпълнението на целите на ЕС за въвеждането на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Инвестициите във ВЕИ у нас постоянно нарастват, отбеляза премиерът Сергей Станишев и подчерта необходимостта преди всичко от подобряване на енергийната ефективност на българската икономика. Той увери, че правителството работи приоритетно за въвеждане на мерки за стимулиране на енергийната ефективност и енергоспестяването.
Сергей Станишев и Гюнтер Ферхойген бяха единодушни в мнението си за ефективността на механизма за наблюдение и сътрудничество между ЕК и България. Правителството има ясен и много конкретен план за действие в борбата с организираната престъпност и корупцията. Необходими са практически резултати и това е един от главните приоритети на ДАНС, която трябва да работи ефективно, каза премиерът. Според него, отговорността е както на правителството, така и на правосъдната система.
По отношение на процеса на усвояване на средствата от европейските фондове министър-председателят подчерта, че това е нов опит за страната ни. Усилията на правителството са насочени към преодоляване на проблемите с контрола и отчетността. По думите му, за страната ни е важно да се учи от най-добрите практики на другите страни-членки на ЕС. Премиерът посочи като основен проблем недостатъчния административен капацитет и относително ниското заплащане на служителите в администрацията, отговорни за усвояването на средствата от ЕС. Полагаме усилия да ги мотивираме и стимулираме да вземат отговорни решения и да работят ефективно, подчерта министър-председателят.
Като важен въпрос той открои и комуникацията с Европейската служба за борба с финансовите измами (ОЛАФ), като изрази удовлетворението си от наскоро приключилата визита у нас на нейния генерален директор. Налице е добра политическа воля за съвместна работа, особено между ОЛАФ и Държавната агенция „Национална сигурност”, изтъкна премиерът.
По време на разговора заместник-председателят на ЕК Гюнтер Ферхойген открои и геополитическата роля на България за утвърждаване на позитивната роля на членството в Европейския съюз сред страните от региона. Повишаването на конкурентоспособността на ЕС е основен приоритет на Европейската комисия и развитието в областта на научните изследвания, високите технологии и образованието са ключови фактори за това, каза той пред своя домакин. Философията на ЕК за отворения пазар и свободната конкуренция вече дава добри резултати, разчитаме на силната подкрепа на България, за да не се върне Европейският съюз към протекционистичната си политика, подчерта той пред министър-председателя. Европейската комисия ще разчита и на българската подкрепа за инициативите си за подобряване на средата за малкия и средния бизнес, който, по думите на еврокомисар Ферхойген, има огромен потенциал и където е ангажирана над 65 на сто от работната ръка в съюза, допълват от правителствената информационна служба. /БЛИЦ