Държавите от ЕС ще приемат доброволно различен брой бежанци с оглед на техния капацитет и възможности и в съответствие с вече направените усилия за приемане на бежанци, беше записано в окончателната позиция на Съвета след дискусия, която продължи и по време на официалния обяд на вътрешните министри от страните-членки.
Става въпрос за около 10 000 иракски бежанци, които в момента се намират на територията на Сирия, но там нямат нормални условия на живот.

Ангажираме се с проблем, който е на целия свят. Не можем да се държим сякаш ситуацията ни е безразлична, подчертаха участниците в дискусията. Единствено Малта беше с особено мнение, но също подкрепи решението. Малта и Кипър имат проблем с бежанците от конфликтните точки в Близкия Изток, тъй като поемат пъри бежанските вълни.

До края на годината трябва да завършат тестовете на Шенгенската информационна система - ШИС-2. Ако бъдат успешни, по време на чешкото председателство на ЕС, ще се вземе решение за изграждането й до края на 2009г. Има шест държави-членки на ЕС, които не са членове на Шенген – Великбриания, Ирландия, Кипър, Малта, България и Румъния, които поставиха въпроса да участват като партньори при обсъждането на бъдещето на ШИС-2, защото са взели решение да се присъединят към Шенген след нейното изграждане и вече са направили сериозни инвестиции в изграждането на националните си мрежи. От името на тези страни Великобритания постави проблема пред Съвета и беше решено двама техни представители да участват в експертните дискусии за ШИС-2. Германия е сред другата група страни, членуваши в Шенген, които са на мнение, че вместо ШИС-2 трябва да се доизгражда и модернизира сега съществуващата Шенгенска информационна система. От изказването на комисаря Жак Баро стана ясно, че Европейската Комисия стои зад проекта ШИС-2. /БЛИЦ