Възнагражденията на дипломатите бележат сериозен ръст. Това показа справка с постановление на Министерски съвет (МС) от 13 май за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

То засяга минимумите и максимумите на основните месечни заплати на държавните служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи (МВнР), съгласно Приложение № 2 към чл. 4, обясниха от пресцентъра на ведомството, цитирани от „Флагман“.

Определените нови минимални и максимални размери на основни месечни заплати, са синхронизирани с нивата на съпоставимите длъжности от Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и ще допринесат за облекчаване на процеса по индексиране на основните месечни заплати на дипломатическите служители, на базата на оценката на изпълнение на длъжността, съобщават още от ведомството.

Най-ниската експертна длъжност ще е с минимална заплата от 710 лв. и максимална – 3000 лв. Досега стойностите бяха, съответно, 650 и 1870 лв. Така таванът се вдига с над 60%.

От друга страна, за най-високата ръководна длъжност числата се покачват от 1210 на 1500 лв. за минималната заплата и от 3850 на 5400 лв. - за максималната. Тук повишението на тавана е с над 40%.

По средата са координационните длъжности.

За най-високата от тях минималната заплата се вдига от 940 лв. на 1080 лв., а максималната – от 3080 на 4000 лв. , което е близо 30% ръст.

Как външният министър Теодора Генчовска аргументира искането за увеличението на заплатите, става ясно от стенограмата от правителственото заседание на 12 май: „Актуализирането има за цел да мотивира служителите и да способства за намаляване на текучеството в Министерството на външните работи, вследствие на несъответствието между ниските нива на заплащане и високите изисквания за заемане на дипломатическите длъжности“.

Ето и факсимиле от постановлението с новите заплати:

Длъжностите са експертни, координационни и ръководни.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!