Състав на Пловдивския окръжен съд ще се разгледа иск за прекратяване дейността на търговското дружество „Гюнеш 2004” ООД гр. Пловдив, тъй като дейността му е в противоречие с дейността на законите на Република България съгласно чл. 155, т.2 от Търговския закон.
Фирмата е регистрирана през 2004 г. в Пловдив. Съдружници в него са турските граждани Сюлейман Акбулут, Сюлюн Дженгиз и Реджеп Сормагеч, които заедно и поотделно притежават управителни и представителни функции. В исковата молба на прокуратурата се казва, че дружеството се явява формалната законова рамка за легализиране на извършваната активна социална и религиозна просветна дейност на Турската ислямска религиозна организация „Сюлейманджълар”, която няма официална регистрация в България. В НК „Сигурност” (понастоящем ДАНС) съществуват данни, че „Сюлейманджълар” разполага със значителни капитали, има организационни структури в почти цяла Европа с цел разширяване на турското влияние сред религиозните общности и малцинствени групи. В самата Турция на организацията е забранено да развива религиозно–просветна дейност сред деца под 16–годишна възраст. Освен това същата контролира и финансира мюсюлманските религиозни училища (медресета) в страната ни, в които се извършва активна религиозно – просветна дейност сред подрастващите. Подборът на децата е насочен предимно към социално слабите слоеве, при което се предлагат сравнително добри условия, като безплатна храна и пансион, перспектива за продължаване на религиозното обучение в Турция и др. Значителни финансови средства се инвестират и при строителството и ремонта на тези училища (медресета), като в част от случаите това се осъществява в нарушение на нормите на българското законодателство, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ