Горещи страсти се очаква да прехвърчат в парламента днес. Една от причините е, че се очаква парламентът да разгледа като първа точка Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери Жаблянов от поста зам.-председател на Народното събрание. Това предвижда проектопрограмата на депутатите за тази седмица. Проекторешението за освобождаването на Жаблянов е внесено от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и група народни представители.
 
Предвижда се на второ четене да бъдат разгледани промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в Закона за насърчаване на инвестициите и в Закона за филмовата индустрия. На второ четене са още новият Закон за платежните услуги и платежните системи, както и новият Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
 
Очаква се депутатите да обсъдят на първо четене промени в Кодекса на труда, както и Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България през 2016 г.
 
В проектопрограмата е и Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г. Предложението е внесено от председателя на ПГ на БСП Корнелия Нинова и група народни представители.

Промените в Закона за омбудсмана на второ четене се предвижда да бъдат обсъдени като първа точка в четвъртък. За петък е предвиден парламентарен контрол.

Парламентарна комисия пък ще обсъжда Закона за горите. В него са заложени предложения, които улесняват строителството на ски писти, лифтове и съоръжения за тях в планините.

В мотивите на вносителите на предложенията пише, че сегашните норми правят невъзможно реализирането на инвестиционни намерения.

Против проектопромените са природозащитници. Според тях евентуалното строителство създава рискове за населението и околната среда. Причината е, че построяването на писта е свързано със сериозни изкопи и увреждане на горската територия, което пък може да доведе до ерозия, свлачища и поройни наводнения.ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!