Въпреки, че все още има съпротива, малко са хората в днешно време, които да се възпротивят, когато разберат за поредната западноевропейска държава узаконила хомосексуалните бракове. Единици се онези, които роптаят срещу осиновяването на деца от еднополови двойки.  Освен Сидеров, не познавам друг човек, който да се противопостави на заливащото ни с кал и тиня порнографско цунами, посредством всеобхващащите отровни пипала на интернет.
В ерата на привидната хегемония на либерализма приехме за нещо нормално гей парадите. Да разтрисат в амок голите си телеса пред очите на подрастващите, да парадират със своята извратена сексуалност, да изиграят своят мръсен танц. Това е ежедневие. Хирургически интервенции за смяна на пола, гей пропаганда сред децата, програми и учебници за възприемане в качеството на норма, двамата родители да бъдат от един и същи пол. Зоофилия, педофилия, гей вакханалии.

Ненормалността на заобикалящият ни хабитат се трансформира в наш естествен ареал. Лудостта на „сексуалната революция“ е оковала хората до степен на тотално извращение и падение. Германският конституционен съд призна съществуването на трети пол, легализирайки вписването му в актовете за раждане. В личните документи на германците вече ще има и трета графа - освен мъжки и женски, ще се отбелязва и т.н. междинен пол. В същото време Комисията за правата на човека на Ню Йорк, официално е признала съществуването на тридесет и един различни пола.

Днес говорим за многообразните полове, сякаш това е нещо природно – даденост като небето, земята и водата. Като короните на дърветата, които в трепет докосват слънчевият залез.

Да не би Бог да е създал тридесет и един пола? Текстове на Библията ни показват нещо съвсем различно.  „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“  (Битие. Глава 1:27). Според библейското предание, повторено многократно от свещените книги и на други религии,  Господ създава Адам, първият човек, праотец на цялото човечество. Създаден е от Бога и му е вдъхнато „дихание на живот“, което го оживотворява. (Бит. 2:7), след което Господ създава и Ева.  Мъж и жена ги създава. Темата с някакви фалшиви и измамни, три или тридесет и един пола не влиза в сюжета на създаването на света.

Да не би Бог да ни е създал хомосексуални? Напротив! „И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята." ( Битие. Глава 1:28). По Божията воля, хомосексуалните не могат да се размножават! Всъщност в Стария завет съществуват сурови наказания за хомосексуални взаимотношения. "Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях." (Левит . Глава 20 : 13 ). Налага се да си припомним и библейската история за Содом и Гомор.
Содом и Гомор са градове, които се споменават в книгата Битие, в Танах, в Новия завет и Корана. Всички сме чували или прочели историята на Содом и Гомор, и днес когато чуем имената на тези два библейски града, автоматично ги асоциираме като нещо богохулно, наказани от Бог заради хомосексуален разврат.

 „И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък“ (Бит. 18 : 20) ….. „Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и (всички) растения земни.“  (Бит. 19 : 24-25) …… „и погледна към Содом и Гомора и към целия простор наоколо и видя: ето, дим се дигаше от земята като дим от пещ.“ (Бит. 19 : 28).

Но най-страшното наказание за хомосексуалистите описано в Библията е това, което ни показва апостол Павел в Първо Послание до Коринтяни (6:9–10), че присъдата за непокаяните грешници, в това число мъжеложниците (педерастите), е никога да не видят Бог, да не наследят Божието царство, да прекарат вечността далече от Бог.

Произхождайки от Светото Писание и дори от консервативна гледна точка излиза, че днешната либерална законодателна и политическа система ни отдалечават от Бог! Западният либерален свят е изпаднал в състояние на неописуем разврат, което от своя страна води до тотален разпад на семейните ценности, традиции, култура, обичаи. До пълен колапс на обществата, на националните държави!

Това е европейската политика, от която ние трябва да се разграничим, въпреки членството ни в ЕС. Редакторът в Il Foglio Джулио Меоти ни предупреди,  че бездетните лидери на Европа явно нямат причина да се притесняват за бъдещето на континента. Ние православните, имаме от какво да се притесняваме, и ние сме тези, които трябва да спрем това Богоборие и тази лудост! С Нами Бог!