Предложението от Общината да увеличава дела си в Топлофикация и да стане едноличен собственик един ден е моя позиция от самото начало и продължава да бъде. Това заяви червеният общински съветник Георги Кадиев пред журналисти.

“Не виждам смисъл да натоварваме данъкоплатците в който и да е друг български град и техните данъци да отиват за това, че определена група софиянци не си плащат задълженията", обясни Кадиев. Според него част от данъците на съвестните платци ще отиват за това, че определена група софиянци не си плащат задълженията към „Топлофикация”. 
Топлофикация е инструмент за общинска политика и не искам СОС с лека ръка да го дава на държавата и да се отказва от него, бе категоричен той. Топлофикация може да бъде едно добро дружество и евентуалната му приватизация да донесе допълнителни ползи за СОС. Общината трябваше да върви в посоката, към която беше тръгнала в един момент и бяха поставени три изисквания към държавата – да има съгласие на ЕК, на Сметната палата, на банките. Трябваше да вървим в тази посока и да получим тяхното съгласие и аз не можах да разбера защо се отказахме с толкова лесна ръка. Процедурата по прехвърляне на акции ще се проточи много, защото решението, което взехме днес, не е още юридически издържано и най-вероятно ще бъде върнато от областния управител, тъй като общината няма право да дарява безвъзмездно акциите си в едно предприятие, тя може да дава безвъзмездно имоти, разрешения за строеж. Това пише в Закона за общинската собственост, но точно тази опция я няма. Така, че след няколко седмици, когато имаме отговор от Областната управа наново ще се съберем и наново ще се наложи да взимаме някакво решение, бе категоричен Кадиев. Той гласува “против” безвъзмездното прехвърляне на акции на Топлофикация от СОС на държавата.  
Десислава Вангелова /БЛИЦ