Българските граждани, освободени от военна служба, да се приемат на служба в доброволният резерв без провеждане на конкурс след подписване на договор. Това предлага министърът на отбраната Красимир Каракачанов в проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ППЗРВСРБ), приет с Постановление №145 на Министерския съвет от 06.07.2012 г., уточнява в. Труд.
Проектът е публикуван днес на портала за обществени консултации и ще се обсъжда до 14 юни.

Регламентираната конкурсна процедура с ППЗРВСРБ е тромава и не постигна целта за комплектуване на длъжностите от доброволния резерв, като към месец март 2017 г. (период от 5 години) са комплектувани само 20%, се посочва в мотивите към проекта.

По сега действащата нормативна уредба е регламентирано да се провеждат конкурси три пъти в годината, както и извънредни, но това само натоварва военните формирования, провеждащи конкурса, без да има ефект за попълване на резерва, посочват от министерството на отбраната.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!