Задължително не по-малко от едно на сто от длъжностите в държавната администрация ще бъдат заемани от хора с трайни увреждания. Това решиха депутатите като приеха на първо четене промените в Закона за държавния служител, предаде репортер на Агенция БЛИЦ.
Администрацията, в която ще бъдат назначавани служители ще обявява конкурс за тези длъжности поне веднъж на 4 месеца до тяхното заемане. Промените предвиждат размерът на платения годишен отпуск на служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто да е не по-малко от 26 работни дни. Според промените при неизпълнение на тези задължения, виновните лица ще бъдат глобявани от 2000 до 5000 лева, като тези средства ще отиват в Агенцията за хора с увреждания за финансиране на програми за заетост и обучение.
Парламентът одобри на първо четене и промени в Закона за околната среда, с които се съкращава срокът за изграждане на инфрастуктурни обекти. Измененията, внесени от Георги Божинов от Коалиция за България, предвиждат строителство на обекти, съфинансирани с пари от ЕС да започва след издаването на ОВОС и паралелно с това да се издава комплексното разрешително. По този начин срокът за старта на строителството се намалява с около седем месеца. Камелия Цветанова, БЛИЦ