Двама висши държавни чиновници са назовани в ново писмо на Майкъл Лий - човека, който реши да не ни даде 220 милиона евро, заделени за България. Първият е Веселин Георгиев, по-известен у нас като Батко - шеф на фонд "Републиканска пътна инфраструктура". Вторият е Любомир Таушанов - почти непознат извън сградата на финансовото министерство, но до май 2008 г. шеф на Централното звено за финансиране и договаряне там, пише "24 часа".
Майкъл Лий обяснява на вицепремиера Меглена Плугчиева и на националния координатор, че в ЕК отчитат предприетите мерки по програма ФАР и въведените допълнителни контроли, но успоредно с това остават нерешени проблеми. Рисково било проследяването на установените подозрения за нередности, измами и конфликт на интереси. Не са предприети корективни мерки по отношение на отговорните лица в администрацията и те не са подведени под отговорност за своите действия. Рискът от политическа намеса в управлението на средствата остава.
Плугчиева е потвърдила пред "Сега", че Веселин Георгиев и Любомир Таушанов са двамата българи, чиито действия визират от Брюксел. Досега единственото, което им се е случило, е че са бивши. Първият вече не ръководи пътния фонд, а от втория не зависи финансирането и договарянето на европейските пари. /БЛИЦ