Ограничения за младите шофьори се въвеждат в промените в Закона за движението по пътищата, които бяха одобрени от правителството. С тях се диференцират и увеличават налаганите глоби за различните видове нарушения, дава се право записите от видеонаблюдението да бъдат използвани като доказателство, въвежда се и наказанието „полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото” .
Нов водач на МПС е лице, получило свидетелство за управление на МПС от категория В, до изтичане на 1 година от неговото издаване, и на възраст до 25 години. При изчисляването на едногодишния срок не се взема предвид времето, през което шофьорът е бил лишен от право да управлява превозно средство. Това означава, че шофьор, който вземе книжка на 26 години, няма да се смята за млад водач.

При издаване на свидетелство за управление на МПС новият водач ще придобива само 2/3 от контролните точки, които се полагат на останалите шофьори. На него ще му бъде забранено да превозва деца и младежи до 18 г., освен в присъствието на правоспособен опитен водач. Нарушението на тези норми се наказва с глоба от 100 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 1 месец. При повторно и всяко следващо нарушение, санкциите се удвояват.

Друга мярка срещу младите участници в движението е те да получават контролния си талон с 26, а не както останалите с 39 точки. Отпаднало е обаче предложението младите зад волана да не могат да карат през нощта, както и за тях да важи по-голямо ограничение на скоростта, отколкото се изисква по принцип. Предложението беше да се движат с 10 км/ч по-малко.
Все още обсъжда въвеждането на ограничение на мощността на двигателите на автомобилите, управлявани от млади шофьори.

Ограниченията за новите водачи се налагат предвид рязкото нарастване на броя на пътно-транспортни произшествия по вина на шофьори с по-малко опит – те са над 2,5 пъти повече в сравнение с аварийността и жертвите при старите водачи. През 2007 г. по тази причина са пострадали 1710 души, 157 от тях са загинали. Целта на новите текстове в закона е да окажат въздействие върху поведението на младите участници в пътното движение, а също така да ангажират родителите и другите възрастни за по-голямо внимание и грижа към новите шофьори.

За първи път в законодателството ни се дава право записите от технически средства или от системи за явно видеонаблюдение да се използват като веществени доказателства. Наказателни постановления, издадени по актове за установяване на административни нарушения, които са изготвени въз основа на такива записи, няма да подлежат на обжалване. Наказанието ще се налага на собственика на МПС-то. Когато то принадлежи на юридическо лице, глобата ще е за управителя му, освен ако той не посочи с декларация кой точно е управлявал автомобила.

По статистически данни, до м. септември 2008 г. за нарушения, установени чрез автоматизирани системи за видеонаблюдение, са санкционирани 19 695 водачи на МПС. По-голямата част от нарушенията са свързани с неспазване на ограниченията на скоростта. Несъобразената скорост е причина за около 45% от настъпилите в страната ПТП.

Въвеждат се две нови хипотези за отнемане на свидетелство за управление на МПС и за временно спиране от движение на МПС. В случай, че водач причини ПТП извън платното за движение, ще бъде лишаван от книжка до успешно полагане на проверочен изпит. За срок от 1 до 3 месеца ще бъдат спирани от движение автомобили, които са били предоставени за правоуправление от неправоспособен водач.

Промените в закона задължават велосипедистите да носят каски, а през нощта – и светлоотразителни жилетки. Това изискване е обусловено от факта, че повече от 40% от случаите на смърт на велосипедисти са в тъмната част от денонощието, а основна причина е невъзможността да бъдат забелязани от достатъчно разстояние.

Използването на обезопасителни колани води до съществено намаляване на броя на загиналите и ранените и затова в проекта е разписано задължение за водачите на МПС да осигурят използването им от пътниците в автомобила. Всеки човек, който е в автомобила без колан, ще бъде наказван с глоба от 50 лв. Отделно от това, глоба от по 30 лв. за всеки пътник ще получава и водачът.

С промените се цели също да се ангажира отговорността на собствениците на МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари, като им се възлага отговорността за техническото състояние, такси и застраховки.

С други текстове на компетентните органи се вменява задължението да премахват или обезопасяват всяко препятствие в непосредствена близост до пътното платно и да сигнализират всеки участък от пътната мрежа извън населените места с информационни табели, които съдържат данни (име, телефони и др.) за отговорника по поддържане на участъка. Всяка година в населените места са регистрирани над 6000 тежки ПТП поради пропуски в организацията на движението, а над 200 души загиват при сблъсък в дървета, стълбове и др., голяма част от които са в непосредствена близост до активната лента за движение и не са обезопасени.

Със законопроекта се предлага завишаване от 50 на 100 лв. на размера на глобата, която може да се налага с фиш и той да не подлежи на обжалване. Незаплащането му в 7-дневен срок се смята за влязло в сила наказателно постановление и по него се отнемат контролни точки. Глобите ще могат да се плащат и чрез e-pay и sms. Очаква се системата да бъде внедрена до края на годината.

Предвижда се завишение на налаганите санкции, като новите им размери са съобразени с вида и тежестта на извършваните нарушения. Акцентът е върху нарушенията на неправоспособните водачи и шофирането след употреба на алкохол. В Закона за движението по пътищата се въвежда ново наказание за административни нарушения – безвъзмезден труд в полза на обществото. Санкцията се налага от районен съд в срок до 48 часа от съставянето на акта за нарушение. Каква работа, по какъв ред и начин ще бъде извършена, ще определя кметът на общината, на чиято територия е постановено да се изтърпи наказанието. При възможност се определя работа, свързана с отстраняване на последици от ПТП, или дейност, необходима за осигуряване на безопасността на движението.

Безвъзмезден общественополезен труд от 80 до 160 часа ще се полага при повторно шофиране с концентрация на алкохол в кръвта от над 0,5 до 1,2 промила включително, като остава и досегашното наказание за лишаване от правоуправление за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв. С безвъзмезден труд до 80 часа и глоба от 200 до 600 лв. ще бъдат наказвани и шофьорите, които управляват МПС след като са лишени от това право или са без свидетелство за правоуправление.

По-високи глоби ще се плащат за превишена скорост. Сегашните 10 лв. за превишение с 10 км/ч стават 20 лв., за превишение с 11-20 км/ч глобата става 50 лв. (30 лв.) сега. Запазват се глобите от 100, 150 и 200 лв. за превишение от 21 до над 40 км/ч, но се предлага промяна при следващата стъпка. Сега за превишение на скоростта с над 50 км/ч се налага глоба от 250 лв. и три месеца лишаване от правоуправление. Предложението е и всеки следващи 5 км/ч превишение да се сакционират с по 50 лв.

На 50 лв. се увеличават глобите за неправилно паркиране, неспиране на знак „Стоп”, шофиране в бус-лентата, неправилно движение назад, неправилно изпреварване, управление на неизправно МПС и др. Санкцията за неправилно преминаване през пешеходна пътека, покрай автобусна спирка, на червен светофар или паркиране на пешеходна пътека става 80 лв.

През 2007 г. в България са регистрирани 8011 тежки ПТП, при които са загинали 1006 и са ранени 9828 души. Две трети от загиналите са водачи и пътници. Черната статистика при децата до 17 г. е 61 загинали и 1356 ранени. От загиналите 39 са пътници, 11 – пешеходци, а 11 са управлявали автомобил.

95% от всички катастрофи са в резултат на нарушения на водачите, като на първо място е превишената и несъобразената скорост, неправилното изпреварване и навлизане в лентите за насрещно движение, отнемането на предимство.

Повечето от пътните злополуки (5599 или 69,9%) са станали в населените места, но жертвите при тях са по-малко – 475 (47,2%) от убитите. Това затвърждава тенденцията, че ПТП извън населените места са със значително по-голяма тежест. /БЛИЦ