Национална точка за контакт по линия на противодействието на международния тероризъм е Координационният център за противодействие на тероризма в ДАНС, който осъществява взаимодействието между министерствата и ведомствата в страната, както и със съответните специализирани структури на ЕС и НАТО. Това предвижда одобреният днес от правителството Национален план за противодействие на тероризма.
В него е включен комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи. Ангажирани са всички структури и институции в страната, които имат отношение по темата.
Основни цели на Националния план са: недопускане извършването на терористични действия на територията на страната, както и срещу български граждани, обекти, представителства и контингенти зад граница; предотвратяване проникването и противодействие на влиянието на радикални идеи и техните разпространители сред групи и общности на населението в България като база за привличане на терористи; подобряване организацията на дейностите на специализираните структури с цел ефективно противодействие на използваните от международните терористични организации методи и средства, целящи унищожаването на голям брой хора; защита на населението и критичната инфраструктура на страната и ограничаване на ефекта от евентуални терористични действия; разширяване и задълбочаване на взаимодействието с държавите от ЕС, НАТО и останалите страни от антитерористичната коалиция.
В плана са залегнали организационни, оперативни и охранителни мерки, съобразени с европейските политики и практики в тази област и целящи повишаване на общото ниво на сигурност в България. Те предвиждат актуализиране на плановете за управление при кризи вследствие на терористична дейност на министерствата и ведомствата, изготвяне от експертната консултативна комисия по Закона за вероизповеданията на оценки, анализи и становища за целите на националната сигурност, охранително обследване на обществени сгради и обекти със струпване на много хора и др.
Планирано е също провеждане на оперативно-издирвателна работа по лицата и организациите, подозирани в терористична дейност съгласно Консолидирания списък на ООН, засилване на оперативния контрол върху дейността на представители на радикални религиозни сдружения и фондации, националистически организации, както и на групировки на религиозна основа и фондации, представляващи потенциална опасност, оптимално използване на информационните източници за придобиване на изпреварваща информация за замисляни или подготвяни терористични действия на българска територия или срещу български обекти в чужбина и т. н.
Предвижда се предприемането на мерки за постоянно подобряване сигурността и охраната на високорисковите обекти на социалната и транспортната инфраструктура, актуализиране на определените през 1996 г. зони за сигурност, подобряване ефективността на охраната на обекти на МО и МВР за съхранение на въоръжение и техника. До 2012 г. всички ГКПП на външни граници трябва да бъдат напълно окомплектовани по съвременни стандарти с апаратури за откриване на нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества. Предвидено е също закупуването на специализирано оборудване за структурите за борба с тероризма, камери за видеонаблюдение, роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства и др.
На всеки 6 месеца или при възникнала необходимост Центърът за противодействие на международния тероризъм в ДАНС ще изготвя оценка на терористичната заплаха с прогнози за нейното развитие и ще я предоставя на държавното ръководство и на специализираните служби.
Националният план е изготвен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на премиера Сергей Станишев. /БЛИЦ