Правителството прие Националната програма за реформи на България за 2008-2010 г. и план за действие по нея. Документите, които ще бъдат представени пред Европейската комисия, отчитат постигнатия досега напредък, икономическия растеж и макроикономическа стабилност, както и необходимостта достигнатите показатели да се използват за създаването на конкурентна и енергийноефективна икономика в България. Поставя се ясна рамка на консервативна фискална и кредитна политика предвид световната финансова криза.
Програмата е съобразена с четирите специфични препоръки, които са посочени в заключенията на Европейския съвет от март т. г. и в Стратегическия доклад на Европейската комисия от декември 2007 г. Те са свързани с необходимостта от ускорено подобряване на административния капацитет в ключови области от държавното управление; ограничаване на дефицита по текущата сметка и високата инфлация; подобряване на бизнес средата; повишаването качеството на работната сила и заетостта.
В краткосрочен план правителството се ангажира с 3 основни приоритета:
- ясно очертана антиинфлационна политика с цел поддържане на финансовата стабилност;
- повишаване капацитета на държавната администрация;
- подобряване на бизнесклимата. /БЛИЦ