Външният министър Ради Найденов смята, че най-висшето държавно отличие  – орден „Стара планина“, се раздава твърде „нашироко“. Това става ясно от стенограмата от последното заседание на Министерски съвет, на което кабинетът прие предложение до Президента за награждаването на Мария Гигова, първата голяма звезда на българската художествена гимнастика, съобщава "Труд".
„Установи се една практика в страната, в която ордените за заслуги почти не се връчват у нас, но основно се дава орден „Стара планина“ и винаги първа степен“, казва Найденов пред колегите си с уточнението, че ще подкрепи предложението.

Министърът посочва, че има нужда от актуализиране на законодателството в това отношение.

Публикуваме кратката дискусия по темата:

ДАНИЕЛА ДАШЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с решението се отправя предложение до Президента на Република България за награждаването на госпожа Мария Гигова с орден „Стара планина“ – първа степен, за нейния принос в развитието на спорта.

Смятам, че не е необходимо да представям госпожа Мария Гигова, тъй като вие вероятно сте се запознали, а тя е име, известно в спортните и не само в спортните среди. На 21 април тя навършва 70 години и всъщност идеята е този орден да бъде връчен именно в навечерието на нейната 70-годишнина.

Благодаря.

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.

Имате ли въпроси към министър Дашева? Възражения?

Господин Ради Найденов.

РАДИ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин премиер.
Не е възражение. Ще подкрепя направеното предложение.

Въз основа на досегашната практика в нашата страна и действащия Закон за ордените и медалите на Република България, много съжалявам, си позволявам един кратък, в две изречения коментар.
Може би сме една от малкото страни, които дават най-високото си държавно отличие толкова нашироко. По принцип, в държавите най-високите отличия са лимитирани, те се дават на определен кръг лица. Това са най-високите отличия в практиките на останалите държави. Така е било и в България. Установи се една практика в страната, в която ордените за заслуги почти не се връчват у нас, но основно се дава орден „Стара планина“ и винаги първа степен.

Просто обръщам внимание, че вероятно този закон трябва да бъде актуализиран. Това не е в компетенциите на нашето правителство в момента, понеже няма и действащ парламент, но е една актуална задача, която смятам, че ще има добър отзвук и сред нашето общество, и ще актуализира нашата нормативна уредба към това, което е съвременната практика в останалите държави.

Благодаря Ви.

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Найденов. Това беше едно удачно вметване, според мен. Не че подлагам на каквото и да било съмнение заслугите на Мария Гигова – чудесно знам какво е направила за българския спорт, но това, което каза министър Найденов, действително заслужава внимание.
Имате ли някакви други въпроси? Бележки, забележки? Не виждам. В такъв случай приемаме направеното предложение от министър Дашева.
Минаваме към следващата точка.