1000 лв. е най-високата предложена месечна наемна цена, с която фирма “Хаджийски консулт” спечели организирания от Министерството на държавната администрация търг с явно наддаване за избор на наемател на магазин към почивна база “Слънчев бряг”.
3 фирми участваха в търга – ЕТ “Атанасов – Атанас Атанасов”, ЕТ “Соник – Иван Кънев” и “Хаджийски консулт” ООД. Наддаването започна от начална тръжна месечна наемна цена 150 лв. без ДДС, а стъпката за наддаване беше 10 лв.
Срокът на наемното отношение ще бъде 10 години. Наемателят има задължението да направи инвестиции на обща стойност 5000 лв., разпределени по 1000 лв. годишно за първите 5 години от договора./БЛИЦ