НДСВ няма да подкрепи проектобюджета на Столична община за 2009 г., ако в документа не бъдат отразени промените, които предлагат общинските съветници на НДСВ. Това заявиха днес на пресконференция Владимир Каролев и Кирил Арсов – общински съветници на НДСВ в Столичния общински съвет.
В сегашния му вариант бюджет 2009 на Столична община не предвижда антикризисни мерки и изземва ненужно високи данъци и такси от софиянци, мотивираха се общинските съветници от НДСВ. Бюджет 2009 г. е с прекалено оптимистични прогнози в приходната част и прекалено високи заложени разходи, каза още Владимир Каролев. Според него заложения в столичния бюджет за тази година буфер от 10% е недостатъчна антикризисна мярка.

Предложенията на общинските съветници от НДСВ са:
- да се намалят администрацията както на ниво агенции, така и на ниво администрация
-  да се преразгледа такса „смет” – НДСВ предлага такса смет да бъде 1.5 промила 
-  да се заложат по-високи приходи от концесии; наем на имущество и на земя; наем на пазари и улични платна; реклама
-  да се увеличи антикризисният буфер – за първите 6 месеца на тази година да бъде заложен буфер от 15% (а не 10% както е заложено в проектодокумента)

Откакто Бойко Борисов е кмет на София, бюджетът на Столична община е увеличен 2.15 пъти (от 467.8 млн. лв. през 2005 г. на 1.006 млрд. лв. в проектобюджета за 2009). Подобно увеличение не се наблюдава не само в друга община в България, но и в националния бюджет, заяви общинският съветник от НДСВ Владимир Каролев.
На фона на завишения бюджет на столицата ни няма публична услуга, предоставяна от Столична община, която да има сериозно подобрение, дори може да се отчете влошаване на две услуги – чистотата и топлофикацията. Специално за чистотата текущите разходи в бюджет 2005 г. са били 64.2 млн. лв., а в бюджет 2009 – 118. 4 млн. лв. Това е увеличение с 1.84 пъти, каза още Каролев.
Друг столичен проблем е забавянето на приватизацията на „Топлофикация – София”. Това доведе до влошаване на качеството на услугата, увеличаване на задълженията на дружеството и в крайна сметка се наложи Столична община да „подари” мажоритарния дял от акциите на дружеството на държавата. Този „подарък” Владимир Каролев оцени на 380 млн. лв., което например е 11 пъти повече от разходите през 2008 г. за ремонт и поддържане на пътищата в София.
Поради забавяне на откриването на депото в Суходол десетки милиони лева отиват за транспорт и депониране на пакетирания боклук извън София. Нещо повече – има реална опасност в края на тази година или началото на другата отново да стартира сагата „пакетиране – транспортиране” поради окончателното запълване на депото в Суходол и липсата на алтернатива, каза още Владимир Каролев. Той подчерта, че още не е започнат строежа на завод за боклука, който кметът на София Бойко Борисов обеща още през есента на 2005 година обеща да построи за една година.
Столичният общински съветник от НДСВ Кирил Арсов изтъкна, че предлаганият бюджет не е програмен, каквато е модерната европейска тенденция. Той изтъкна също, че съветниците от НДСВ са предложили да се създаде т.нар. „енергиен парк”. На практика София има възможност да произвежда електричество и топлина от газ чрез когенератори, които могат да бъдат разположение в здравни заведения, училища, административни сгради и по този начин да не се черпи ток от НЕК и пара от „Топлофикация – София”, което ще намали разходите, но това наше предложение липсва в бюджета, допълни Арсов. /БЛИЦ