НДСВ практически е първата партия, която отдели партийната власт от изпълнителната власт. Още на предишния трети конгрес залата подкрепи предложения нов принцип в устава на НДСВ да се запише, че министрите, които представляват изпълнителната власт, не могат да заемат ръководни постове в партийната структура. Делегатите на Четвъртия конгрес в Габрово днес гласуваха промяната и приеха, че съставът на Политическия съвет на НДСВ трябва да наброява от 11 до 25 членове, като в него не влизат министрите на НДСВ.
Със съвещателни гласове в работата на ПС участват секретарят на партията, началникът на калинета на лидера, председателите на Либералната младежка асамблея и на Женската либерална мрежа.
Нов момент в устава са разширените права на областните и общинските координатори и съвети. Например общинските събрания могат сами да приемат новите членове на партията или местни координатори и изпращат решението си за информация на Политическия съвет. Областните координатори се избират от политическия съвет по предложение на Областните съвети.
НДСВ обръща сериозно внимание и върху работата си със симпатизантите на партията. В новия устав се формират правила за доброволно създаване на граждански клубове по общини. Клубовете по интереси могат да участват в общинските събрания. /БЛИЦ