НДСВ предлага в икономическата си платформа, след като отмине икономическата и финансова криза, ДДС да бъде намален на 18%. Това каза министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев по време на пресконференция днес в Централата на партията. Документът, който включва управленските приоритети на НДСВ за 2009 – 2013 г., носи заглавието „Професионални и модерни реформи в икономиката.”
Документът започва с икономическа оценка през погледа на последните 8 години. Ние от НДСВ сме горди с постиженията на България във всички сфери от 2001 г. досега, тъй като сме участвали в двете коалиционни правителства. <br /> На 9 части са разделени вижданията на НДСВ за бъдещата икономическа политика:<br /> 1) Запазване на валутния борд и незабавно движение към еврото <br /> 2) Консервативна и благоразумна бюджетна политика, стимулираща данъчна <br /> политика<br /> 3) Задълбочени реформи в публичния сектор<br /> 4) Стабилност на финансовата система и банковия сектор, приоритетно <br /> развитие на капиталовите пазари<br /> 5) Усвояване на европейските фондове, специални мерки за прозрачност<br /> 6) Концесиониране, публично-частно партньорство, приватизация<br /> 7) Професионално и модерно управление на държавните дружества<br /> 8) Стимулиране на износа и инвестициите, туризъм, мерки за намаляване <br /> на търговския дефицит и дефицита по текущата сметка<br /> 9) Опростяване на регулаторните режими, подобряване на бизнес <br /> средата, намаляване на административните такси за бизнеса<br /> Решенията за излизане от кризата трябва да се търсят в рамките на нашия либерален икономически модел, каза още министър Николай Василев.&nbsp;<br /> Няма друга партия, която да е предложила 10 антикризисни мерки. От нашите мерки, които предложихме още октомври миналата година, 7 мерки са приети. По две от мерките &ndash; сключване на предпазно споразумение с МВФ и бързи конкретни стъпки на България за приемане на еврото, още не е направено нищо. Това каза Владимир Каролев на пресконференция днес, 5 юни, в Централата на НДСВ. За тези две мерки няма нужда да се чака да дойте ново правителство. Затова отново призоваваме министъра на финансите, с подкрепата на премиера и управителя на БНБ (Иван Искров със сигурност ще ги подкрепи, защото той чака да започне изпълнението на тази стратегия, за която НДСВ говори още от 2005 г.) да започнат веднага разговорите за влизане в ERM ІІ и за подписване на предпазно споразумение или гъвкава кредитна линия, бяха единодушни днес всички от икономическия екип на НДСВ на пресконференция.<br /> НДСВ няма съмнения, че ще влезе в следващия парламент, категоричен бе Милен Велчев. Влизайки в парламента, ще бъде трудно да се състави коалиция без НДСВ. Но ние няма да влизаме във всяка коалиция на всяка цена. Както направихме през 2005 г., така и сега ще се съгласим да участваме в управлението, само ако по адекватен начин се отразяват в управленската програма нашите виждания и приоритети, каза още Милен Велчев. <br /> Икономическата тема не получи необходимото внимание в кампанията за евроизборите, допълни той. Грешка е да се смята, че в Европейския парламент тази тема е излишна, защото част от данъчната политика зависи от решенията на европейските институции. <br /> <br /> Приоритетите и мерките на НДСВ за бъдещо управление са:<br /> <br /> Ние потвърждаваме нашия пълен ангажимент към Валутния борд при сегашния курс на лева &ndash; нещо, което другите партии не са направили. <br /> Сключване на предпазно споразумение с МВФ и или гъвкава кредитна линия с МВФ<br /> България да подаде заявление за членство във Валутния механизъм ІІ и да получи ясен сигнал за влизане в Еврозоната и в крайна сметка да въведем еврото като официална валута. Ако НДСВ управлява, ще въведем еврото като официална валута до 2013 г. при сегашния валутен курс.<br /> Всяка година да се намаляват бюджетните разходи като процент от БВП докато след няколко години стигнем нива 35-36% от БВП.<br /> Намаляване с 5% на осигурителната тежест<br /> Задържане на плоския данък от 10<br /> Запазване на данък печалба от 10%<br /> Намаляване на данъка върху доходите на едноличните търговци от 15 на 10%, за да се изравни с плоския данък<br /> Намаляване на данък върху дивидентите от 5% приблизително на половина -2-3%<br /> Запазване на нулевия данък върху капиталовите печалби и доходите от лихви<br /> По-бързо възстановяване на ДДС &ndash; в срок от 1 месец. <br /> Държавата да плаща лихви при забавяне възстановяването на данъци, както събира лихви<br /> Законово регламентиране на краен срок за всякакви данъчни проверки &ndash; максимум 6 месеца<br /> След като България се възстанови от последиците от кризата, намаляване на ДДС на 18%.<br /> <br /> На пресконференцията в НДСВ днес участваха още членовете на икономическия екип на НДСВ Милен Велчев, Владимир Каролев, Илия Лингорски, Красимир Катев, Димитър Ивановски, Нина Радева, Любка Качакова, Тодор Николов и др. /БЛИЦ