Оборудването на всички асансьори у нас с кабинни врати е заложено в разработени нормативни промени, които от няколко месеца отлежават в Министерството на икономиката и не се прави нищо за въвеждането им. Коментарът направи Николай Маринков от Националната асансьорна асоциация във връзка с инцидента, при който 10-годишно дете загина, затиснато от колело в асансьор без кабинна врата. Според Маринков над 80 процента от асансьорите в България нямат такава врата, която гарантира безопасното придвижване на хората и не се вземат никакви мерки, въпреки инцидентите, завършили с отрязани крайници или смърт.
 
От години Националната асансьорна асоциация апелира за монтирането на кабинни врати на всички асансьори, заради опасността от запречване на предмет или на част от тялото в преминаващата врата на даден етаж и възможността да се стигне до инцидент. В края на миналата година експерти по безопасността на асансьорите започнали да разработват промени в наредбата за експлоатация на асансьорите, с цел въвеждане на това изискване. Разработеният под ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проект стигнал до Министерството на икономиката и към момента няма никакво развитие, обясни Николай Маринков.
 
"Администрацията в българските институции, както и политиците, нямат абсолютно никаква воля да наложат истински контрол върху асансьорите в България и да приведат нивото им на сигурност със стандартите на 21 век".
 
По думите на Маринков няма забрана за вкарване на колело в асансьор: "Как да се контролира кой какво ще качи в асансьора. Очевидно колелото влиза, не е извънгабаритен товар. Бойлерът на човека, който по същия начин преди три години беше практически убит, също влиза. Има ограничение на тежестта на товара на асансьора. Има обикновено претоварващи устройства и асансьорите при определена тежест няма изобщо да тръгнат. Макар че това при старите асансьори и конкретно този, за който говорим, няма и това устройство".
 
В момента децата до 7 години трябва да използват асансьор с придружител. Разработените и отлежаващи промени предвиждат тази възраст да се увеличи до 10 години, но според Маринков контролът върху това изискване не е ефективен и възрастта на детето е важна дотолкова, доколкото то да знае кой бутон да натисне при спешни случаи.