Обществените поръчки крият риск от корупция, смятат в Брюксел

В комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент се готви доклад за България след посещението на нейна делегация в нашата страна, състояло се от 28 септември до 1 октомври, съобщи Дарик радио. Делегацията бе водена от заместник-председателя на комисията Нилс Лундгрен, която се запозна с проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
Докладът ще бъде обсъден на 4 ноември в комисията по бюджетен контрол в Брюксел. На заседанието, на което се очаква да присъства и вицепремиерът Меглена Плугчиева, която отговаря за управлението на европейските фондове за България, ще могат да се внасят поправки или допълнения към подготвения проект. Докладът трябва да е готов в окончателен вид до 7 ноември.
В резюмето към проекта се отбелязва, че делегацията на комисията по бюджетен контрол е била впечатлена от доброто макроикономическо развитие на България и от ниското равнище на безработицата, както и от положителната нагласа и решимостта на българските власти да се справят с проблемите. Що се отнася да борбата с корупцията, властите изглеждат решени да предприемат действия за решаване на този проблем.

Остава обаче да се видят резултатите и въпреки че има промяна в законовата база в положителна насока, има нужда да бъдат усилени законите и широко известни корупционни/ случаи да бъдат преследвани и тежко наказани заедно със замразяване или конфискация на имущество.

В резюмето се подчертава, че "основната проблематична област е свързана с обществените поръчки, където е най-голям рискът от корупция и конфликт на интереси".

Като друг голям проблем делегацията сочи "липсата на административен капацитет за проверка на проектите и документите по договорите, недостатъчния брой специалисти, недостатъчния опит и способности на персонала".

В проекта си делегацията на комисията по бюджетен контрол отправя и препоръки като една от тях е България да бъде насърчена "да продължи по пътя на неотдавна започнатите структурни промени и реформи в съдебната система, за да бъде съществено усилена контролната среда и възможностите за коректно управление на фондовете на Европейския съюз". /БЛИЦ