С голямо вълнение заставам пред вас от тази трибуна с доверието, което ми оказвате. Да отговорим на предизвикателствата в тази усложнена реалност. Убедена съм, че ще работим достойно за авторитета на този парламент.

Надявам се към опита на доказаните парламентаристи, да добавим енергията и младостта на новоизбраните депутати. Така започна първата си реч пред 45-то Народно събрание новоизбрания председател Ива Митева. 

Новата шефка на парламента бе видимо развълнувана и няколко пъти спря речта си, за да се успокои. 

"Вярвам, че правата ни издигнати от Конституцията, ще бъдат зачитани в този парламент. Прозрачността и отчетността трябва да бъдат водещи принципи в това народно събрание. Нека бъдем достойни представители на народа. Още веднъж поздравявам всички ви. Благодаря", допълни тя.