Няма непосредствена заплаха от налагане на санкции на България във връзка с отправените от ЕК писмени предупреждения в областта на екологията. Това коментира заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев във връзка с официалните съобщения, че България ще получи предупреждения от ЕК за недобро изпълнение на директивите за отпадъците /второ писмено предупреждение/ и за дивите птици /първо писмено предупреждение/.
Той подчерта, че по повод забележката за недобро прилагане на директивата за опазване на дивите птици в района на Калиакра МОСВ е подготвило конкретни мерки, които вече са оценени положително в доклад на Бернската комисия и някои от които, като заповедта на министър Джевдет Чакъров за забрана на строителството в района на Балчик и Калиакра, вече са в ход.
По забележката за недоброто прилагане на директивата за отпадъците по отношение на управлението на битовите отпадъци в София, правителството и МОСВ ще представят актуална информация за хода на процедурите по оценката на проекта за интегрираната система за столичните отпадъците, които вече значително са напреднали.
На база на тези предприети мерки и действия позицията на МОСВ е, че няма непосредствена заплаха да се стигне до съдебни дела срещу страната ни и налагане на санкции и ще продължат усилията да не се стигне до това и да бъдат изпълнени всички ангажименти към ЕС, беше категоричен заместник-министър Георгиев. /БЛИЦ