“Оксиген” ЕООД печели обявената от МДААР обществена поръчка за “Мониторинг на изпълнението на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз”, съобщиха от ведомството.
Обученията са част от проекта на МДААР “Подготовка на служителите в българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
208 000 лв. без ДДС беше предложената цена и от двете фирми, които участваха в процедурата – “Оксиген” ЕООД и Гражданско дружество “Мониторинг на изпълнението на специализираното обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз”. Общата оценка на “Оксиген” ЕООД обаче е по-висока, защото фирмата е получила повече точки по другите два показателя – качество на системата за мониторинг и потенциал на участника за извършване на услугата. /БЛИЦ