Народното събрание прие Годишния доклад на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Той беше подкрепен от 76 депутати, 35 се въздържаха.

По време на разглеждането на доклада присъства и председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров.

Според доклада сигналите за конфликт на интереси са били 240, което е сериозно увеличение в сравнение с 2019 г., когато сигналите са били малко над 160, и през 2018 г., когато са били 119.

Глобите са установен конфликт на интереси през миналата година са малко над 600 000 лв. През 2019 г. са били 200 000 лв.
От 490 прокурорски проверки в 74 случая са установени данни за извършени корупционни престъпления.