Няма да има необлагаем минимум, няма и да се повишава минималната работна заплата тази година, категоричен беше министърът на финасите Петър Чобанов след заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Срещата на социалните партньори и представителите на държавата беше открита
Финансовият министър поясни, че тази година минималната работна заплата вече е била повишена веднъж, за ново вдигане няма консенсус и освен това въпросът не е обсъждан на днешното заседание. &bdquo;За догодина виждаме възможност да бъде повишена и това ще бъде дискутирано със социалните партньори, включително при внасянето на бюджета за 2014 г.&ldquo;, добави Петър Чобанов. Темата за подоходното облагане, по която също няма консенсус става отворена за дискусии.<br /> <br /> По оценката на финансовия министър, заседанието е преминало в много конструктивен дух, независимо от различията. &bdquo;Общият тон на дискусията беше подкрепящ различни наши мерки и предложения. Беше подчертано, че все пак, предложението ни за пакета данъчни закони не се плъзга по допирателната, т.е. да разглежда само прилагането на общи европейски норми и правила, а се правят стъпки в посока да има по-ниска административна тежест за бизнеса и по-малко процедурни разходи&ldquo;, коментира министър Чобанов. Той подчерта, че стремежът е да се предприемат конкретни мерки за борба със сивата икономика и да бъде укрепена данъчната система. <br /> <br /> &bdquo;Не беше постигнат консенсус по предлаганите законопроекти. Различните социални партньори аргументираха своите позиции и като компромисно решение бе прието до петък всички социални партньори да имат възможността да представят мотивираните си становища&ldquo;, съобщи след разискванията председателят на БТПП Цветан Симеонов.<br /> <br /> В хода на дискусията Цветан Симеонов изрази от името на БТПП одобрение на редица предложения, включително за обединяване на осигурителните декларации, както и на предлаганите промени в Данъчно осигурителния кодекс. Същевременно, председателят на БТПП изрази резерви дали предложенията за преференции са съобразени с възможностите за контрол и недопускане на неправомерно ползване на облекчения. <br /> <br /> Цветан Симеонов обърна специално внимание на факта, че в райони с висока безработица е висок делът на сивата икономика. Той акцентира на необходимостта да се премахнат всякакви ограничения като брой работници (в предлагания проект - над 30) като условие за ползване на нулева данъчна ставка по корпоративното подоходно облагане в региони с над средната за страната безработица. <br /> <br /> Подобни условия обезсмислят мярката, тъй като в тези райони преобладават не големи, а малки и средни фирми. Това е още една илюстрация, че загрижеността за малките и средни предприятия често остава само намерение, а трябва да бъде реалност, коментира Цветан Симеонов.<br /> <br />