„Каквито и да са били първоначалните замисли, отдавна е видно, че Механизмът за сътрудничество и проверка е неработещ.“, подчерта ръководителят  на Делегацията на българските социалисти в ЕП Петър Витанов по време на изслушване на Франс Тимерманс, първи зам.-председател на ЕК в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП. Основната тема на дискусията бе засилването на правовата държава в ЕС.

 „Какви отражения ще има евентуален годишен преглед на върховенството на закона в целия ЕС върху докладите за България и Румъния в рамките на Механизма? Идва ли краят на мониторинга за България и Румъния в този му вид?“, попита Витанов. 

Тимерманс  посочи, че МСП е специален инструмент, създаден при влизането на България и Румъния в ЕС за да им помогне да изпълнят определени критерии, които към онзи момент те не са изпълнявали. Тези критерии са обективни и Механизмът следва да приключи едва тогава, когато те бъдат изпълнени, допълни той.

Заместник-председателят заяви, че нито една държава не може да счита, че е недостижима за подобен мониторинг и личното му желание е докладите за България и Румъния да бъдат включени в бъдещия годишен преглед за върховенството на закона, обхващащ всичките 27 държави-членки.

Въпросът на Витанов бе по повод Съобщение на ЕК от юли 2019 г., което предлага Комисията да изготвя годишен доклад за върховенството на закона, който да обхваща всички държави членки.

Тогава подобен въпрос той отправи и към комисаря по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете Вера Юрова. Тя потвърди официалната позиция на ЕК, че амбицията е МСП да приключи преди края на мандата на тази Комисия, само при изпълнение на отправените препоръки.