В Дома на културата “Борис Христов” – Пловдив се проведе разширено заседание на Регионалния съвет на КНСБ – Пловдив, на което присъстваха над 100 синдикални членове на КНСБ, съобщават от синдиката.

Участие в него бяха потвърдили кандидатите за кмет на Община Пловдив, достигнали балотаж – Здравко Димитров и Славчо Атанасов. Въпреки това, събитието бе уважено единствено от кандитата на ПП ГЕРБ.

На продължилото близо два часа заседание бяха засегнати въпроси от сферите здравеопазване, образование, транспорт, култура, социално сътрудничество, общинска администрация и т.н. Кандидатът за кмет Здравко Димитров се обяви за коренна промяна във функционирането на общинското здравеопазване и приоритизирането му в предстоящия мандат.

Наред с това в предизборната му програмата той заяви, че е заложено създаването на Общински денонощен педиатричен център, общински хоспис, както и възобновяване дейността на Белодробна болница - Пловдив, като самостоятелно лечебно заведение.

Поставени бяха на обсъждане и въпросите с транспорта, паркирането и трафика в града, както и категоричната позиция на Димитров за запазване на Бетонния мост, като важно пътно съоръжение.

Поет бе и ангажиментът във възможно най-кратък срок да бъде разрешен дългогодишният проблем със сградния фонд на Образцова Математическа Гимназия "Акад. К. Попов" гр. Пловдив.

Остро бе поставен от синдикалните членове на КНСБ и въпросът със заплащането на труда в сферите на общинско здравеопазване, социални дейности, общинска администрация и др., както и това, че е крайно наложително тяхното повишение и достигането им до средните нива за община Пловдив.

В края на заседанието кандидатът за кмет г-н Здравко Димитров се ангажира с окончателното решаване в полза на КНСБ – Пловдив на казуса, свързан с имота на синдиката в гр. Пловдив, както и оказване на помощ в действията и инвестициите, които КНСБ – Пловдив прави в сградата.