50 на сто българите одобряват увеличаването на осигурителната вноска за пенсия с 2-3 процента, според 15 процента увеличението трябва да е по-голямо, съобщи управителят на НОИ Христина Митрева.
Като по-ефективна мярка за стабилизиране на пенсионната система хората посочват увеличаването на осигурителния стаж, отколкото вдигането на възрастта, но най-значителен ефект за удължавана на работния им живот би имало въвеждането на гъвкави форми за заетост.<br /> <br /> 40 процента от хората се чувстват сигурни в здравословното си състояние, за да работят и след навършване на пенсионна възраст. В същото време близо половината от българите не биха се пенсионирали по-рано от сега определената възраст, като това са предимно хора с високо образование и с по-високи доходи.<br /> С около 206 300 000 лева е очакваното неизпълнение на приходите на НОИ, информира Митрева.<br /> <br /> Очакваният допълнителен дефицит в края на 2010 г. е 55.7 млн. лева.<br />