Принудителна административна мярка за спиране на строителството в Иракли ще наложи РИОСВ-Бургас заради констатирани несъответствия между одобрените параметри в издаденото Решение по ОВОС и разрешенията за строеж, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.
По Закона за опазване на околната среда ще бъдат предприети административно - наказателни мерки срещу възложителя &bdquo;Емона 2000&ldquo; ЕООД. На фирмата инвеститор ще бъде наложена максималната глоба от 20 000 лв. поради факта, че се е отклонила като физически параметри на строителството от издаденото Решение по Оценка на въздействието върху околната среда.<br /> <br /> Разпоредената от министър Нона Караджова проверка на терен на строителството на ваканционния комплекс в Иракли, която беше извършена на 15 януари 2013 г., установи несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС. <br /> <br /> За общо 8 бр. къщи и 3 склада над одобреното с Решението по ОВОС са били издадени разрешения за строеж. От МРРБ потвърдиха, че за това нарушение ще бъдат предприети административнонакзателни мерки &ndash; глоба и имуществена санкция, срещу длъжностното лице, одобрило проектите и издало разрешенията за строеж. Строителството ще бъде спряно до отстраняване на констатираните нарушения. <br /> /БЛИЦ<br /> <br /> <br />