Парламентът прие промени в част от данъчните закони на второ четене.

Фирмите ще декларират пред НАП изплатените дневни командировъчни, когато в края на годината те надвишат 1000 лв. Въвежда се и алтернативен данък за събиране на диворастящи гъби и плодове от 30 лв. на месец.

Земеделски стопани ще могат да ползват данъчно облекчение, ако са получили помощи или субсидии от ЕС, но не повече от 100 хил. лева от данъчната основа. Няма да се декларират и доходите от земеделска рента, когато те са до 3000 лв.

Парламентът не прие предложените от правителството донос-бонус, облагане на бакшишите, регистриране на касовите бонове в НАП, възможността да не се плаща сметка, ако не ни издадат касова бележка.

Отхвърлена беше и възможността приходната агенция да приравнява гражданските договори към трудовите, при съмнение за укриване на доходи.

Не беше подкрепено предложението на Министерството на финансите прагът за кешовите плащания да бъде намален от 10 000 лв. на 5000 лева. 

С измененията в ДОПК се въвежда изискване ресторантьорите, които предлагат услуги в заведения за хранене или развлечение с две, три, четири или пет звезди, да разполагат задължително с ПОС терминал. Отпадна обаче изискването да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път. 

За неизпълнение на задължението за поставяне на ПОС терминал се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лева, или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение глобата е от 200 до 1000 лв., а имуществената санкция - от 1000 до 4000 лева.

Информация за възможността за плащане и чрез ПОС терминал трябва да бъде поставена на видно за клиентите място в заведенията.

Измененията в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2024 г., а изискването за ПОС терминали в заведенията – от 1 март догодина.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук