Повече от 200 намиращи се в Испания българи присъстваха на откриването на първата информационна трудова борса за наши сънародници в чужбина, организирана от Министерството на труда и социалната политика в Мадрид, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.
България е страна с положителни темпове на развитие и прави всичко възможно, за да създаде условия за завръщането на онези емигранти, които са мотивирани да живеят и работят в родината си и които вече изпитват трудности да работят в чужбина, каза министър Емилия Масларова при откриването на борсата.
Девет български работодатели и няколко испански фирми с офиси у нас представиха дейността си и предложиха на участниците конкретни оферти за работа в строителството, машиностроенето и леката промишленост. Над 30 вида позиции за производствения сектор, информатика, финанси, търговия, общи работници обявиха “Кока КолаХБХ България” АД. “Бестехника ТМ Радомир” ПАД представи необходимостта си от квалифицирани и общи работници със специалностите машинни инженери, заварчици, крановици, шлосери по поддръжка и ремонт, оператори за металообработващи машини и други. „Главболгарстрой” АД, ЗСК „Боруй” АД, „Джоб сити” ЕООД, „Строителен пазар” ЕАД се фокусираха върху търсенето на кадри в областта на строителството – позиции за средно управленско ниво и за работници с техническо образование и квалификация. Фирмите „Адеко” България, „Франц Мари” ЕООД и „Джоб сити” представиха възможности за работа в сектор фармация, информатика, финанси и право, информационни технологии, администрация и индустрия, инженерни дейности, шивашко производство и туризъм. Испанската фирма Армацентро представи широк спектър на търсени специалисти за предстоящото изграждане на Дунав мост 2.
От своя страна присъстващите показаха голям интерес към секторите строителство, социални дейности, услуги, администрация, шофьори.
В България има трайна тенденция на устойчива заетост, каза заместник министърна на труда и социалната политика Димитър Димитров. Той представи Националната стратегия по миграция на България и подчерта приоритетното създаване на условия за завръщане на българите от чужбина и едва след това отварянето на българския трудов пазар за чужди граждани. Той постави акцент върху категоричната позиция на българското правителство за преоценка на преходния двугодишен период за реализиране на основното право за свободното движение на хора в ЕС. За България този период изтича в края на 2008 г. и ние ще продължим да настояваме за реализацията на свободното движение на български граждани, заяви Димитров. България никога не е разполагала с толкова голям ресурс за адаптиране, подготовка и квалификация на хората добави той, като запозна присъстващите с програмите за подобряване или придобиване на нова квалификация, както и с възможността при отварянето на новите грантови схеми по ОП “РЧР” от 1 януари 2009г. за кандидатстване с проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.
На борсата присъства и представител на испанското правителство Габриел Фернандeз заместник съветник в Съвета по емиграция и сътрудничество,както и българския посланик в Мадрид Иван Христов. /БЛИЦ