Министерският съвет даде съгласието си „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД да продаде старата Момина баня в гр. Хисар. Интерес към имота – масивна сграда с площ от 715 кв. м, проявява местната община. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена ще бъде определена от лицензиран оценител.
Старата Момина баня се намира в едноименния парк в Хисар. Тя е с уникална културно-историческа стойност за общината. Построена е върху късноримска постройка със запазен надпис върху едната стена. Атрактивна част от нея е личната баня на Цар Борис III.<br /> От дълги години сградата е затворена и не се поддържа. Лошото й състояние и невъзможността тя да бъде използвана водят до натрупване на загуби за дружеството от направени неефективни разходи по обезопасяване и охрана.<br /> Намерението на &laquo;СБР- НК&raquo; ЕАД е продажбата на старата Момина баня да бъде извършена след като дружеството закупи от община Хисар поземлен имот с площ 4428 кв. м, в който е построена сградата на новата Момина баня (балнеолечебница І). Покупката ще улесни стопанисването и управлението на имота, а продажбата на старата Момина баня ще даде възможност за прихващане на сумите и ще подпомогне &laquo;СБР- НК&raquo; при заплащане стойността на терена, който ще закупи от община Хисар. /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br />