Със свой указ от 19 август държавният глава Румен Радев назначи Калоян Методиев за началник на своя кабинет. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 г. в град София. През 1994 г. завършва 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“ с хуманитарен профил и руски език. През 2001 г. се дипломира като магистър по политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където специализира Външна политика и Национална сигурност. 

Доктор по политология. Автор на монографиите: „Поколения и възраст в политиката. Българският преход“ (2012) и “Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност)“ (2016).

Автор на стотици статии и интервюта на политическа и социална тематика. Има научни публикации на английски, сръбски, хърватски и албански език. От 2010 до 2019 г. е хоноруван преподавател в катедра „Политология“ на Софийския университет. 

От 2012 до 2017 година е асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където води курсове по Политически маркетинг, Институции на съвременната държава, Политически партии, Имиграционни политики, Съвременна политическа история на Балканите. 

От 2015 до 2019 година е политолог и главен анализатор на Института за стратегии и анализи. 

Член на Стратегическия съвет към президента на Републиката, създаден с Указ на президента Румен Радев (18 март 2019 г.). 

Ползва английски, руски, сръбски и хърватски език. Женен с две деца.