Голяма част от изпълнителните директори на частни инвестиционни фондове и инвеститори в проблемни дългови инструменти очакват, че икономиката на Великобритания може да изпадне в рецесия в рамките на следващите две години, показват резултати от инвестиционно проучване, цитирано от телевизия CNBC.
Решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, известно като Брекзит,  се цитира като основна причина за подобен възможен икономически спад.
 

Изглежда, че британската икономика вече се сблъсква с по-висока инфлация, по-слаби потребителски разходи (особено около предколедния период на търговия) и с темпове на растеж, които са доста под тези в останалите развити икономики, отбеляза Карло Боско, управляващ директор на инвестиционната банка Greenhill, в доклад "Перспективи за 2018-а година пред европейския пазар на проблемни дългове", публикуван от анализаторската фирма Debtwire.
 
Според това проучване на Debtwire, 56% от анкетираните директори на частни капиталови фондове и 57% от инвеститорите в проблемни дългове заявяват, че очакват рецесия във Великобритания през следващите две години. Трябва да се има предвид, че по дефиниция рецесията представлява свиване на БВП през две последователни тримесечия. Повечето от респондентите прогнозират, че рецесията ще удари британската икономика по-скоро през тази, отколкото през следващата година.
 
Телевизия CNBC също така цитира отправено в сряда предупреждение от страна на Международният валутен фонд (МВФ), че Великобритания трябва да намери начин да направи икономиката си по-ефективна и че процесът на Брекзит вече е започнала да вреди на нейната икономика. По-високите цени, причинени от по-слабата британска лира, намаляват растежа на потребителските разходи, докато несигурността относно бъдещите отношения с ЕС ограничава някои бизнес инвестиции, посочи МВФ в своя годишен доклад за икономика на Обединеното кралство.
 
Фондът добави, че макар процесът по Брекзит да отнеме много години, преди да се осъществи напълно, той ще засегне всички сектори на британската икономиката. В основния си сценарий, базираната във Вашингтон институция оценява намаляване с 40% на нетният износ на финансови услуги от Острова към Европейския съюз, визирайки решението на британското правителство да излезе от единния европейски пазар (от свободното движение на стоки, хора и услуги в рамките на ЕС).
 
Според компанията Debtwire, анкетираните инвеститори, които са извън Обединеното кралство, са по-негативно настроени относно икономическите перспективи пред Обединеното кралство, в сравнение с тези, които са базирани в страната. Едва 33% от респондентите, живеещи извън Великобритания, заявяват, че те не предвиждат рецесия през следващите две години.
 
Това проучване включва 50 шефове на частни инвестиционни фондове и 80 инвеститори в проблемни дългови активи.