Днес президентът Георги Първанов прие зам.-председателя на Европейската комисия и комисар по предприемачеството и индустрията Гюнтер Ферхойген, който е на посещение в България.
Президентът изрази задоволството си от срещата, като отбеляза, че посещението на комисаря Ферхойген е много навременно. Георги Първанов изложи своите виждания по работата на България като член на ЕС като се спря на Лисабонския договор и темата за разширяването на ЕС. Президентът Първанов отдели специално място на амбицията на България активно да участва в европейската енергийна политика. Комисарят Ферхойген благодари за срещата и специално подчерта личния принос на президента Първанов за членството на България в ЕС. Той каза, че България има своите проблеми, но не бива да се смята, че само това е характерно за нея. И в политическо, и в икономическо отношение България е постигнала значителни успехи и очакванията към нея от времето на преговорите са изпълнени, допълни комисарят.
По време на срещата бе засегнат и въпроса за последните доклади на ЕК за България. Президентът Първанов заяви, че България е решена да изпълни всички препоръки и през последните месеци е налице пределно ниво на мобилизация както по отношение на проблемите в областта на правосъдието и вътрешните работи, така и по усвояването на европейските фондове. Президентът подчерта, че всички институции са отворени за контрол както от страна на европейските структури, така и от страна на гражданските организации. Комисарят Ферхойген заяви, че тези доклади дават моментна снимка на положението, а не отразяват това, което е постигнала България от 1989 г. насам. Той подчерта, че никой не смята България за второкласен член на ЕС, а напротив - за уважаван и надежден партньор. Изцяло бе споделено становището, че идеята за тези доклади е да има тясно сътрудничество между България и ЕК, за да могат проблемите да се идентифицират на по-ранен етап.

Комисарят Ферхойген отбеляза, че геополитическото и геостратегическото положение на България придобива все по-голяма важност поради това, че България познава добре Черноморския регион и може да е много полезна за успешното провеждане на европейската политика в него. Наред с оценката на ситуацията и реакцията на ЕС по повод конфликта за Южна Осетия, президентът Първанов изложи виждането си, че е особено важно диалогът на всички нива да продължи, тъй като той е едно най-големите завоевания на последните 20 години.
В края на срещата комисарят Ферхойген даде висока оценка на ролята на президента Първанов като гарант на политическата стабилност в България. “Вие успяхте да излезете извън рамките на отделните партии и да наложите европейско самосъзнание в българите” , каза комисарят, като изрази увереност, че това ще продължи и след предстоящите през следващата година избори в България. /БЛИЦ