Министърът на културата Велислав Минеков да бъде уволнен незабавно, призова председателят на АБВ Румен Петков.

Пред медиите той обясни, че конкретната причина за това са серия от структурни и организационни промени, които Минеков (в качеството си на служебен министър) инициира със своя заповед.

Според заповедта, Минеков закрива в Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ двата отдела. В ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ ЦУ закрива отделите „Недвижимо наследство“, „Движимо наследство“ и „Законосъобразност и процесуално представителство“. Тези промени са последвани и от поредица още структурни трансформации и трансформации на длъжности.

Петков заяви, че настояването на АБВ е тази заповед да бъде отменена, предвид нейната нецелесъобразност и особено предвид временния статут на Минеков като министър.

„Закриването на отделите в най-голямата дирекция в Министерство на културата, изпълняваща изцяло контролни функции по Закона за културното наследство, ще създаде хаос не само в управлението на дирекцията, но ще нанесе и сериозен удар, както върху имиджа на Министерство на културата, на държавната политика по опазване на културното наследство, като елемент от националната сигурност“.