Президентът Румен Радев получи категоричното уверение от молдовския си колега Игор Додон, че териториално-административната реформа, предприета от Молдова, няма да засегне статута и целостта на населения с етнически българи район на Тараклия, съобщи пресцентърът на президентството.
 
Темата за правата на българското малцинство в Молдова беше поставена от българския президент по време на срещата му с Игор Додон, която се състоя в Ню Йорк в рамките на 74-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.
 
По време на разговора бяха откроени близките приятелски отношения и активният политически диалог между двете държави.
 
Двамата президенти откроиха положителния принос върху двустранното сътрудничество на голямата историческа българска диаспора в Молдова, която е напълно интегрирана.
 
По думите на президента Радев, запазването на настоящия статут на Тараклия, където живеят 63 000 етническите българи, е жизненоважно за тях, за съхраняване на националната, културна и езиковата им идентичност.
 
Президентът получи и уверение, че молдовската страна ще направи всичко възможно Тараклийският университет „Григорий Цамблак“ да се трансформира във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
 
Преди предвиденото за 2020 г. посещение на Румен Радев в Молдова наша делегация ще посети учебното заведение, за да бъдат уточнени подробностите около трансформацията.
 
Президентът Румен Радев постави темата и за подобряване на условията за обучение в Тараклийския университет, за разширяване на специалностите и формите на обучение.