СДС открива от днес кампанията си в подкрепа на законопроекта за въвеждане на електронно гласуване.
На сайта на СДС /www.sds.bg/ може да се изрази подкрепа за проекта на сините, внесен в Народното събрание. Според Съюза на демократичните сили, електронното гласуване отговаря на нуждите и изискванията на съвременното информационно и комуникационно общество и неговото използване представлява обективна необходимост.
Целта е да се разшири значително гражданското участие в изборите чрез привличане на:
• младите избиратели, за които електронната среда е естествена, и които често не гласуват по традиционния начин с хартиени бюлетини;
• избиратели със специфични физически потребности или заболявания, за които отиването до избирателните секции e проблем, или дори е невъзможно;
• живеещите в чужбина избиратели, както и избирателите у нас, които в изборния ден се намират извън населеното място по постоянния си адрес;
• всички избиратели, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии за делови и битови цели.
Разходите за подаване и обработка на един глас при електронно гласуване в момента са съизмерими с тези при гласуването с хартиени бюлетини, обясняват още от СДС. В перспектива и с разширяване на обхвата на електронното гласуване относителните разходи за електронно гласуване ще паднат под тези за гласуване с хартиени бюлетини. /БЛИЦ