„Изразяваме нашата и на нашите членове благодарност и уважение към Вас за всичко, което правите до момента за българските потребители“. Така започва декларацията в подкрепа на министъра  на икономиката и индустрията Корнелия Нинова от шест  национални потребителски организации.

Потребителските организации акцентират върху това, че за последните дванадесет години за пръв път има министър, който ги слага на водещо място в своята политика. „Без потребители няма икономика и това е безспорно“, се казва още в декларацията. „Икономическата криза е и следствие от занемарената потребителска защита. За краткото време до момента:

•  Вие видяхте болката на българския потребител и му дадохте
надежда.
• Вие инициирахте спирането на необосновано високата цена на тока за
потреблението.
• Вие се опълчихте срещу икономически пазарни мастодонти, които се
опитват през задния двор да бръкнат в джоба на българите.
• Вие обещахте и в рамките на две седмици изготвихте
законодателство, което да регламентира сектор, представляващ  рана в потребителската защита. 
• Вие показахте, че винаги когато кажете нещо, го правите. 
• За всичко, което направихте за толкова кратко време в името на 
потребителите, ние казваме: С Вас сме във всяка Ваша битка и няма да отстъпим от подкрепата си.“
Декларацията бе представена след среща между министърът на икономиката Корнелия Нинова и представители на потребителските организации, след обсъждане на Законопроекта  за колекторските фирми.