Схема "Станишев" за обществените поръчки лъсна в Смолян. Проектите се оскъпявали чрез сключване анекси към основните договори. Това разкри проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция в Смолян. Изготвеният от нея одит разкрива редица инфраструктурни проекти на общината, които са поскъпнали след сключване на допълнителни контракти, пише "Стандарт".
27 обществени поръчки от 2005 до 2009 г. са разгледали инспекторите. В 19 от тях са установени нарушения. Договори за над 655 хил. лв. пък са сключени без обществена поръчка.<br /> <br /> Основните пропуски, установени от финансовата инспекция, са свързани с неспазване сроковете за избор на изпълнител или договорите са били сключвани, преди да е изтекъл срокът за обжалване на тръжните резултати. Често от избраната фирма не е искан документ за липса на задължения към общината или е пропускан срокът, в който е трябвало да бъде уведомена Агенцията за обществени поръчки за сключен договор, посочват финансовите инспектори.<br /> <br /> Един от най-проверяваните обекти от финансовите инспектори е депото за твърди битови отпадъци в местността Теклен дол. Одиторите са инспектирали осем поръчки, свързани с него. На 18 декември 2006 г. общината сключва договор с компанията &quot;Еко Традекс Груп&quot; - Хасково за реконструкцията и модернизацията на депото. Стойността му е 9 893 224,09 лв. Проектът е трябвало да бъде завършен за 810 дни, т.е. да бъде изпълнен най-късно до края на 2009 г. В хода на изпълнението обаче договорът е бил удължаван четири пъти поради спиране на строителството заради неблагоприятни климатични условия. Така към 7 юли 2010 г. работата още не е била приключена, установяват инспекторите. В същото време обаче са били фактурирани разходи за 5 978 973,58 лв.<br /> <br /> Впоследствие са сключени още два договора за допълнителни строително-монтажни работи с хасковската фирма, които възлизат на 4 759 000 лв. Това е станало чрез договаряне без обявление, тъй като подобна възможност е била записана в основния договор. Така цялата стойност на проекта е достигнала 14 647 224 лв. По време на сключване на три от договорите - за допълнителни работи и за втори етап от реконструкцията, на хасковската компания не е бил изискван документ, че тя няма парични задължения към общината. Отделно не е изпратена в агенцията за обществени поръчки информация за сключения договор. Заради това са били съставени актове за нарушения както на кмета на Смолян Дора Янкова, така и на заместничката й Румяна Янчевска, която е сключила единия договор като изпълняващ длъжността.<br /> <br />