"В българската администрация се забелязва подем, а сътрудничеството ни се подобри значително". Това заяви Волфганг Хетцер, съветник на директора на Европейската служба за борба срещу корупцията ОЛАФ. Хетцер беше сред гостите на дискусия с българската заместник-министър-председателка Меглена Плугчиева в Берлин.
"България разбра, че се намира в тежко положение. Естествено за това допринесе спирането на парите от някои европейски фондове. Добрите аргументи не винаги са достатъчни", вметна иронично Волфганг Хетцер, съветник на директора на ОЛАФ - Европейската служба за борба срещу корупцията.

По време на дискусията с българската заместник-министър-председателка Меглена Плугчиева в Берлин Волфганг Хетцер похвали изненадващо България.
"Забележителна е готовността за сътрудничество с нас в сравнение с други страни от ЕС", заяви Хетцер и подчерта ролята на Меглена Плугчиева за тези промени.

Напредък, но и недостатъци

И все пак в България не са свикнали да чуват толкова много похвали от устата на служител на ОЛАФ. Волфганг Хетцер: "Похвалих България, защото за кратко време в определени области, свързани с европейските средства, беше постигнат напредък, но това не означава, че всичко в страната е наред. Разбира се, все още има редица недостатъци, които са представени в последния доклад на Европейската комисия", заяви Хетцер, който е дясната ръка на шефа на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер. Хетцер даде няколко примера за все още проблемни недостатъци:

"Трябва да се подобри положението в администрацията, квалификацията на служителите, заплащането им, организацията в правосъдието, сътрудничеството, отговорността и координацията. Тук трябва да се направи още много. Тук България е все още в началото и много далеч от края."

Това начало обаче трае повече от година и половина, почти две, откакто България е в ЕС. Колко още са нужни?
Отговорът на Волфганг Хетцер:

Задачи - гигантски по обем и качество

"Знаете ли, ако анализирате по-точно размера на проблемите и виждате, за какви задачи, гигантски по обем и качество, става дума, то тогава времето, за което говорим, е много кратко. Не можете за една нощ да създадете достатъчно квалифицирани специалисти, които са в състояние да прилагат много сложни юридически правила. Това не става просто така. Нужен е дълъг процес на социализация, на образование, напасване, на създаване на доверие. Така че става дума за много повече време от една година и това се отнася не само за България", заяви служителят на ОЛАФ Волфганг Хетцер. /ДВ