Сметната палата изпрати до главния прокурор одита на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерски съвет от първи януари 2008 г. до 31 юли 2009 г., съобщиха от палатата. Проверката беше възложена от парламента в края на август.
Сметната палата е проверила сметките и финансовата документация на Министерски съвет, като целта е била да се установи законосъобразността и достоверността на водената счетоводна информация, както и доколко целесъобразно е управленявано и отчитано имуществото на кабинета през одитирания период, допълва Дарик.<br /> <br /> Решението на одиторите да предадат установените нарушения е на база на закона за Сметната палата, според който - при наличие на данни за престъпление материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство, припомнят от палатата.<br /> <br /> Преди месец Сметната палата отказа да направи заверка на финансовия отчет на Министерски съвет за 2008 г. Причина за отказа беше, че бюджетът и извънбюджетните сметки за 2008 г. на Министерския съвет не дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото му състояние. Заради това беше уволнен и ръководителят на Отделение V Ерджан Алкова.<br /> <br /> Продължава одитът на изпълнението по бюджета на Министерския съвет за периода от 01 януари 2009 г. до 31 юли 2009 г.: на политика &quot;Определяне на националните приоритети и координация на политиките&quot;; на програма &quot;Национален компенсационен жилищен фонд&quot;; на програма &quot;Администрация&quot;. Той също бе възложен на Сметната палата от Народното събрание. Заключителният доклад за него трябва да бъде внесен до 30 ноември 2009 г. в Народното събрание. При този одит се проверяват ефективността, ефикасността и икономичността на действията на Министерския съвет по изпълнение на съответната политика и програми през одитирания период. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />