Днес в 12.45 ч. в Огледалната зала на резиденция „Евксиноград” министърът на правосъдието на България Миглена Тачева и федералният министър на правосъдието на ФР Германия Бригите Цюприс ще подпишат Съвместна декларация за сътрудничество между двете ведомства.
Министър Цюприс пристига на двудневно официално посещение у нас в понеделник по покана на министър Тачева.
Подписването на декларацията ще се състои непосредствено след работна среща на министър Тачева и министър Цюприс, на която се предвижда да бъдат обсъдени създаването на партньорства и контакти по линия на съдилищата, прокуратурите и министерствата; съвместното участие на двете държави в пилотния проект „Обмен на данни за съдимост”; сътрудничество при реализиране на инициативи в рамките на Европейския съюз като обучението на магистрати, електронното правосъдие и др.

Документът, който ще бъде подписан, подновява и допълва приетите от двете министерства ангажименти със Съвместната декларация за сътрудничество между двете министерства от 1998 г. Отчитат се извършените през този период дейности по насърчаване на взаимното разбирателство относно правовия ред, законовите разпоредби и институциите в областта на правосъдието. Двете институции отчитат също, че членството на България и Германия в ЕС създава нова база за правно сътрудничество, която да доведе до активизиране на двустранните контакти, съвместните проекти и инициативи. /БЛИЦ