Министърът на правосъдието Миглена Тачева обяви във Варна, че през следващата седмица ще бъдат приети промени в Наказателния кодекс, които ще отговорят на обществените очаквания и институтът „съкратено съдебно следствие” няма да се прилага при тежки умишлени престъпления – убийства и тежки телесни повреди. Тя изрази позицията си, че е добре престъпленията да бъдат наказвани максимално бързо, макар и в някои случаи с присъди под минимума, вместо делата да се гледат с години.
Министърът на правосъдието Миглена Тачева се срещна днес със студенти от варненски университети, които протестират за това, че тежки престъпления не получават адекватни наказания от съда. В срещата участваха и студенти от столични университети. Конкретен повод за срещата е жестокото убийство на студентката Радостина Евтимова и искането на студентите да бъде премахнат института на съкратеното производство при тежките престъпления.
Срещата бе инициирана от министър Тачева, след като Студентският съвет на Икономическия университет във Варна се обърна към нея с писмо, в което поиска промяна на Наказателния кодекс.
Министър Тачева разясни в началото на дискусията наказателната политика на държавата, която трябва да се провежда така, че от момента на извършване на едно престъпление до произнасяне на присъдата да изминава кратко време. Тя представи пред студентите и Концепцията за нов НК, както и най-важното от предложенията за промени в него, свързани с приложението на правния институт на съкратеното съдебно следствие.
Правосъдният министър уточни, че промените не се обмислят от седмица-две, а от есента на миналата година, след задълбочено проучване на приложението на правния институт на съкратеното съдебно следствие.
Правосъдният министър съобщи, че през миналата година 13 % от процесите са били разгледани при съкратено съдебно производство. Близо 40 % са приключили с освобождаване на обвиняемите от наказателна отговорност, като им е било наложено административно наказание. Министър Тачева съобщи още, че 12 на сто от процесите са приключили със споразумения.
По време на срещата представители на студентите настояха да започнат да се случват по-категорично практики, показващи готовност на съдебната система за реални промени, защото липсата на ефективно правосъдие е причината за толкова тежки престъпления. Младежите изразиха и позицията, че убийците, независимо от тяхната възраст, трябва да бъдат съдени по общия ред и да получават максимално тежки присъди.
Във връзка с исканията на студентите министър Тачева поясни, че в страната ни има добра законодателна база – проблемът е как се прилага тя в различните органи на съдебната система. /БЛИЦ