Кабинетът увеличи с двама души щата на Постоянното представителство на България в ЕС
Правителството увеличи с две щатните бройки&nbsp;на Постоянното представителство (ПП) на България в Европейския съюз. Причината е&nbsp;растящият брой инициативи на Европейската комисия и държавите-членки в областта на европейската регионална политика, които водят до разширено оперативно сътрудничество по текущи въпроси. <br /> <br /> Това от своя страна увеличава работната натовареност на ПП и поражда необходимостта от изпращане от министъра по управление на средствата от ЕС на служители със опит, които ще подпомагат подготовката, договарянето и прилагането на правилата и мерките на политиката.<br /> <br /> Около една трета от бюджета на ЕС е насочена към подкрепа на икономическото, социалното и териториално сближаване на европейските региони. България е сред основните получатели на безвъзмездна помощ от кохезионния и структурните фондове по линия на регионалната политика на ЕС. Ефективният принос на страната ни в подготовката, договарянето и вземането на решения в сферата на регионалната политика и структурните инструменти на ЕС е от ключово значение за това как България ще успее да извлече максимални ползи от пълноправното членство, се казва в официалното съобщение на преслужбата на МС./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />