Приключи първата сесия на съвета „Правосъдие и вътрешни работи” на ЕС. На него присъства и българският вътрешен министър Цветан Цветанов, който направи изявление по всички основни теми, зададени в дневния ред. Министрите обсъдиха някои открити въпроси по Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на съюза.
България подкрепи обединяването на усилията на всички страни-членки за по-ефективна работа при кризисни ситуации. Министър Цветанов обърна внимание, че всяка страна разполага със собствен капацитет за гражданска защита, който непрекъснато се надгражда. Поради нарасналия брой природни и други бедствия и невъзможността на дадена страна да се справи сама с възникването на бедствие от голям мащаб, той защити идеята на Европейската комисия за създаването на възможност за предвидимост и предварително планиране на наличния капацитет. <br /> <br /> В рамките на дебата за Сирия министър Цветанов припомни, че България е подкрепила инициативата на кипърското председателство по време на неформалния съвет в Никозия през юли т.г. за оказване на подкрепа за съседните на Сирия страни (Ливан, Йордания и Турция), чрез създаване на Регионална програма за закрила, която да укрепи капацитета им да приемат и настаняват бежанци и изселени лица. Подобна подкрепа изразиха и други държави. Идеята на това предложение е в дългосрочен план, след приключване на конфликта, да бъде подпомогнато безболезненото завръщане на сирийските бежанци в родната им страна, съобщават от МВР.<br /> <br /> Темата за присъединяването на България и Румъния към Шенген беше предварително зададена от председателството като информационна точка в дневния ред на съвета. По нея не се проведе дискусия. Председателството и европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом за пореден път подчертаха, че двете страни са изпълнили всички критерии за членство и необходими предпоставки за вземане на политическото решение, което трябва да стане факт възможно най-скоро. <br /> <br /> България и Румъния също припомниха, че са готови за членство от пролетта на 2011 г., което е формално потвърдено в заключенията на Европейския съвет. Министър Цветанов подчерта, че въпреки многократно признатата безспорна готовност за членство в Шенген, България продължава да надгражда високите шенгенски стандарти и да прилага най-добри практики. Последните примери в това отношение са въвеждането в експлоатация на първия етап от Интегрираната система за наблюдение на сухоземната българо-турска граница. <br /> <br /> Цветанов даде конкретни примери как България гарантира сигурността на ЕС, не само с противодействие на нелегалната миграция, но и с неутрализиране на огромни количества трафик на наркотици, предназначени на ЕС, както и с последователната борба с други форми на организираната престъпност. Министърът отбеляза, че двете страни са заложници на вътрешнополитически проблеми на някои държави-членки и подчерта, че те очакват колкото се може по-скоро да бъдат спазени поетите от всички държави-членки на най-високо политическо ниво ангажименти.<br /> <br /> Министър Цветанов приветства постоянството на гръцкото правителство и неговата пълна ангажираност да даде адекватен отговор на предизвикателствата, свързани със засиления миграционен натиск на външните граници. Той отбеляза, че през изминалите девет месеца на 2012 г. се наблюдава тенденция на леко намаление на миграционния натиск българо-гръцката граница. България подпомага Гърция с активното участие на свои гранични служители и технически средства на гръцко-турската граница в рамките на операциите на ФРОНТЕКС.<br /> <br /> Съветът разгледа и въпросите на борбата срещу тероризма. Българският вътрешен министър подкрепи изготвените от председателството заключения на Съвета относно защитата на лесни мишени от терористични нападения. В тази връзка подкрепи необходимостта да се работи за все по-високи стандарти за защита на лесните мишени, както и да се обменят добри практики с частния сектор и с компетентните органи в рамките на ЕС.<br /> &nbsp;